Podmínky pronájmu

Smluvní podmínky využití chaty k ubytování:
 1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníku pobytu dle těchto všeobecných podmínek.
 2. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané objednávky pobytu doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Podpisem objednávky stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.
 3. Nástup do objektu-příjezd je v sobotu od 14.00 hodin, uvolnění objektu-odjezd v sobotu do 10.00. Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt v uklizeném stavu, dle inventáře předá zařízení jednotlivýchmístností.  Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu azařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu. (inventář zařízení v jedné kopii ponechán v rekreačním objektu)
 4. Objekt je určen pro ubytování maximálně 7 osob
 5. Ceny  – objednaný termín je rezervován po zaplacení zálohy ve výši 50 % celkové ceny pobytu.

Doplatek je splatný při nástupu na pobyt.

 • Poplatky placené na místě při nástupu na pobyt
rekreační poplatek (od 18 do 70 let):15 Kč / osoba / den
vratná kauce na škody:2 000,-

Základní cena zahrnuje:

 • –  pobyt v rekreačním zařízení na danou dobu
 • –  povlečení
 • –  hygienické vybavení sociálních zařízeních
 • –  spotřebu vody
 • –  využívání veškerého vybavení chaty
 • –  v chatě je ZÁKAZ KOUŘENÍ

 

Základní cena nezahrnuje:

 • – rekreační poplatek

Při nástupu na pobyt se vybírá vratná kauce 2000 Kč, která bude nájemci vrácena při předání neporušeného objektu a zařízení. V případě poškození objektu nebo zařízení bude nájemci účtovaná skutečná škoda, kterou pronajímatel utrpěl.

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Zrušení pobytu ze strany objednatele – Storno poplatek:

 • – vrácení celé zálohy – více než 30 dní před stanoveným termínem
 • – vracení 50% zálohy – 14–30 dní před stanoveným termínem
 • – nevratná záloha – 1–13 dní před stanoveným termínem
 1. Při nenastoupení nebo přerušení pobytu ze strany objednatele se účtuje 100% z celkové ceny pronájmu.
 2. Při stornování pobytu ze strany objednatele bude zbylá část zálohy (po odečtení storno poplatků) vrácena nájemci do 14i pracovních dnů.
 3. Při zrušení pobytu ze strany poskytovatele ubytování – vyšší moc, porucha objektu…. budou do pěti dnů vráceny všechny zaplacené poplatky poskytovatelem ubytování objednateli a bude nabídnuta 50 % sleva na eventuální příští pobyt.

POVINNOSTI UBYTOVANÉHO:

 1. řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele
 2. obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem smluvních podmínek
 3. vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či zařízení
 4. dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, manipulovat bezpečně  s elektrickým proudem, otevřeným ohněm…)
 5. objednatel plně zodpovídá vůči poskytovateli ubytování za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu
 6. vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí, činnosti které odporují dobrým mravům, dodržovat noční klid
 7. osobní předání rekreačního objektu po skončení pobytu ve stejném stavu jako při přebrání objektu
 8. ubytovaní jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci – včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu.

Poskytovatel ubytování neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu  rekreačního pobytu.

 1. Objednatel se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob.
 2. Objednatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli ubytování situaci, která by ohrozila     bezpečnost ubytovaných, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na tel. č. 603 325 936
 3. ve vnitřních prostorách objektu je zakázáno kouřit, pro kuřáky jsou určeny venkovní popelníky.

Nedodržení smluvních podmínek ze strany objednatele pobytu může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

Domácí zvíře – není povoleno.

POVINNOST POSKYTOVATEL UBYTOVÁNÍ:

 1. umožnit objednateli využití objektu po dobu sjednanou (chalupa obsahuje: 2 ložnice s 2 a 3  lůžky, jídelnu s kuchyní a krbem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, jednu koupelnu se sociálním zařízením a sprchovým koutem, parkování  u chalupy, terasa s nábytkem, venkovní gril, zahradu. Poskytovatel ubytování je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
 2. poskytnout vše, co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytovaných, má poskytovatel ubytování za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrně danému stavu.

DODATEK KE SMLOUVĚ:

(další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi oběma smluvními stranami).

 

Vážený zákazníku, naší snahou je Vám poskytnout co nejlepší služby, vysokou úroveň ubytování a komfortu po dobu Vaší dovolené v krásném prostředí chalupářské oblasti na Vysočině u Žďáru nad Sázavou. Jsme rádi, že jste si zvolili právě námi nabízený objekt, a doufáme, že kvalita poskytovaných služeb Vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás. Prostředky získané pronájmem chalupy budou investovány opět do objektu, takže standart námi nabízených služeb postupně poroste. Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.

Obě strany svým podpisem potvrzují obeznámení s výše uvedenými podmínkami ubytování.